Ideal lokal

LW Förvaltning är en yrkesstolt aktör i Halmstad. Innan vi anpassar lokalen frågar vi oss:

Vad är mest funktionellt och långsiktigt lönsamt för dig?

Sedan tillvaratar vi byggnadens potential med känsla för människors trivsel. Så att vi kan se dig i ögonen imorgon och om 20 år.

Här berättar vi mer om vad det betyder i praktiken.

Från rivningsobjekt till skolexempel

När vi steg in slog en unken doft mot oss, taken läckte, färgen på väggarna flagnade och portarna gick inte att öppna. Det gamla mejeriet i Halmstad hade stått öde i flera år när vi bjöd in Arbetsförmedlingens chef och vi skämdes lite å byggnadens vägnar.

Lyckligtvis förstod myndighetschefen vad vi menade när vi sa att huset hade potential och inte borde rivas. Men sedan bad de om linoleumgolv i långsmala korridorer, plastmattor på toaletterna och märkliga sidoljus. Så vi gav ett mindre traditionellt motförslag med alternativ planlösning.

De tackade ja.

På sina håll är det idag 5,5 meter i takhöjd och hela fastigheten är energieffektiv med ett fjärrstyrt klimatsystem. Men mest intressant är planlösningen. Vi har löst hyresgästens strikta säkerhetskrav och förändringsbehov med hjälp av flexibla systemväggar.

Det gamla mejeriet är idag Sveriges modernaste Arbetsförmedling. Hit kommer kontorschefer från hela landet på studiebesök. Och ingen förstår längre varför LW Förvaltning fick kämpa för att byggnaden skulle få stå kvar.

Lönsammare än att riva

I anslutning till det gamla mejeriet fanns ett pannrum – en nästa sex meter djup bunker med 300 ton gammalt skrot stående i vatten. Riv och fyll igen skiten, tyckte de flesta. För hur skulle detta avgrundshål kunna användas till någonting?

Men vi såg något annat.

Utan att suga ut stora öppningar eller göra andra drastiska ingrepp lyckades vi utnyttja dess fulla potential.

Hjärtat i det gamla mejeriet blev centrum i vår verksamhet. ­Pannrummet är idag ett omtalat och omskrivet kontor på 160 kvadratmeter med upp till 5,5 meter i takhöjd. Det är lika stilrent som fyllt av bärkraftiga utformningsidéer. Så kom gärna förbi och känn på alla olika lösningar som vi kan erbjuda dig.

Pannrummet hade med andra ord långt större potential än de flesta trodde. För en liten merkostnad fick vi en långsiktigt lönsam lösning.

När alla blickar mot Halmstad

När detaljhandelsföretaget Clas Ohlson behövde ny lokal här i ­Halmstad tog vi dem till handelsområdet Flygstaden. De tackade ja och återkom med en kravspecifikation. Vi funderade några varv och återkom med ett motförslag som med små medel skulle lyfta lokalen och ge den mer känsla. Vi erbjöd dem helt enkelt ett snyggare utseende med andra materialval.

De accepterade och blev så nöjda med resultatet att det tilläts ­inspirera övriga butiker i Sverige, Norge och England.

Vi hjälpte Clas Ohlson att utveckla ett nytt utseendekoncept. Det är vi stolta över.

© 2012-2019 LW Förvaltning. Alla rättigheter förbehålles. | Postadress: Flygaregatan 4, 302 38 Halmstad | Tel: 035-15 77 66 | E-post: info@lwforvaltning.se | plucera webbyrå