Fastighetsutveckling

Vi jobbar med fastighetsförädling och projektledning, Det kan vara genom åtgärder eller projekt som leder till att en befintlig eller ny hyresgäst är beredd att betala en högre hyra. Dessa projekt leder därmed automatiskt till en förbättrad produkt och därmed uppnås ett värde i form av kortare vakanstider. Det kan också innebära förvärv, projektering, produktion och försäljning. Projekten kan omfatta utveckling av byggrätter, nybyggnation och ombyggnationer av exempelvis hyreshus och kontors-, lager- och industrifastigheter.

LW tar ett helhetsgrepp när vi utvecklar fastigheter och målet är att presentera lösningar som integrerar miljömässig och ekonomisk hållbarhet och utveckling.

Med varsam hand ger vi gamla byggnader nytt liv. För ombyggnationer gäller det i många fall att närma sig ett projekt med både respekt och vördnad. Ibland kan det vara kulturhistoriska värden att beakta som ska förvaltas och utvecklas.

Fyll i intresseformuläret
så kontaktar vi dig.

© 2012-2019 LW Förvaltning. Alla rättigheter förbehålles. | Postadress: Flygaregatan 4, 302 38 Halmstad | Tel: 035-15 77 66 | E-post: info@lwforvaltning.se | plucera webbyrå